Văn hóa công ty

Tầm nhìn

Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư – phát triển bền vững, GP1 phấn đấu trở thành doanh nghiệp kính dẫn đầu ngành kính Việt Nam.

GP1 mong muốn tạo nên một thương hiệu uy tín, luôn là lựa chọn đầu tiên trong tâm trí khách hàng.

Sứ mệnh:

Đối với Khách hàng/ Thị trường: Cung cấp các sản phẩm – dịch vụ chất lượng cao cấp; mang tính độc đáo và sáng tạo cao. Bên cạnh giá trị chất lượng vượt trội, trong mỗi sản phẩm – dịch vụ đều chứa đựng những thông điệp văn hóa, nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu chính đáng của khách hàng.

Đối với đối tác, cổ đông: Đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển; cam kết trở thành “Người đồng hành số 1” của các đối tác và cổ đông; luôn gia tăng các giá trị đầu tư hấp dẫn và bền vững.

Đối với nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn; tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên.

Đối với xã hội: Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội; đóng góp tích cực vào các hoạt động hướng về cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và niềm tự hào dân tộc.

Giá trị cốt lõi:

Tín:   GP1 bảo vệ chữ Tín như bảo vệ danh dự của chính mình. Luôn chuẩn bị đầy đủ năng lực thực thi và nỗ lực hết mình để đảm bảo đúng cam kết.

Tâm: GP1 đặt chữ Tâm làm nền tảng; Luôn thượng tôn pháp luật, duy trì đạo đức và lấy khách hàng làm trung tâm.

Trí:    GP1 coi sáng tạo là sức sống, là đòn bẩy phát triển, đề cao tinh thần dám nghĩ, dám làm và chủ trương xây dựng một “doanh nghiệp học tập”.

Tinh:  GP1 đặt mục tiêu: Con người tinh hoa – Sản phẩm/ Dịch vụ tinh hoa.

Tốc:   GP1 đặt tôn chỉ “tốc độ, hiệu quả trong từng hành động”.

Nhân:  GP1 xây dựng các mối quan hệ với tinh thần nhân văn; coi trọng người lao động như là tài sản quý giá nhất; Tạo dựng “Nhân hòa” trên cơ sở công bằng, chính trực và nêu cao sức mạnh đoàn kết.